Vanvidsbilist med 192 km/t: - Fuldstændig vanvittigt

2021.09.22 12:42 FyrstWalther_DK Vanvidsbilist med 192 km/t: - Fuldstændig vanvittigt

submitted by FyrstWalther_DK to Denmark [link] [comments]


2021.09.22 12:42 gigadiggahad LİBERALLERİN SİMGESİ NEDEN YUNUSTUR?

  1. Yunuslar, dişilerine toplu tecavüz edebilirler. Özellikle şişeburunlu yunusların 2 veya 3 kişilik grupları, esasında çiftleşmeye isteksiz olan dişiyi zorla cinsel ilişkiye dahil ederler. Dişinin kaçmasına engel olmak için kafalarıyla ve kuyruklarıyla ona sert darbeler vururlar, agresif çığlıklar atarlar. Ola ki dişi erkek çetesinden kurtulursa, onu yakalayana kadar kovalamayı sürdürürler.
  2. Yunuslar insanlara da tecavüz edebilirler. Birçok seferler, "terapi" amacıyla yunuslarla yüzdürülen insanlar, yunuslar tarafından tecavüz girişimine uğramışlardır. Ne var ki bu terapiler eğitmen eşliğinde yapıldığından, yunuslar hızla uzaklaştırılarak bu girişimler önlenebilmiştir.
  3. Yunusların penisleri bir el gibi görev görebilir ve cisimleri tutmak için kullanılabilir. Bu da, evrimsel süreçte de yunusların cinsel aktivitelerini daha sert ve daha kolay gerçekleştirebilmesini sağlamak için özelleştiklerini göstermektedir.
  4. Yunuslar diğer türlerin yavrularını ve bebeklerini sıklıkla öldürürler. İskoçya'da, yunusların ufak bir domuz balığı yavrusunu (ki normalde yunusların avı değildir), yeme amaçlı olmaksızın öldürdüğü keşfedilmiştir. Öncelikle kimse bu iddiaya inanmamış; ancak sonrasında başka bir domuz balığının yunuslar tarafından öldürülmesi kameraya kaydedilmiş ve iddia doğrulanmıştır. Ayrıca sadece tek bir araştırmada, yunuslar tarafından öldürülen 100 farklı domuz balığı yavrusu tespit edilmiştir. Bu ölümlerin sebebinin, yunusların az sonra göreceğiniz gibi, kendi yavruları ile domuz balıklarının yavrularını karıştırmaları olduğu düşünülmektedir.
  5. Yunuslar, kendi yavrularını da öldürürler. Özellikle de erkekler için bu "cinayetler" sıradan olaylardır. Araştırmalar, kimi zaman 5 yetişkin erkek şişeburunlu yunusun bir araya gelerek yavru bir şişeburunlu yunusu öldürdüğünü net bir şekilde göstermiştir. Üstelik bu yavru cinayetlerinin sırrı da çözülmüştür: erkekler, yavruları öldürürler, çünkü yavrusu ölen dişiler çok kısa sürede cinsel olarak aktif hale gelirler ve böylece erkekler çiftleşebilirler.
  6. Yunuslar çok az uyurlar. Araştırmacılar, hiçbir mental aktivite kaybı olmaksızın, yunusların 5 gün aralıksız olarak uykusuz kalabileceğini göstermektedir. Üstelik yunuslarda "uyku borcu" olarak bilinen olgunun da çok zayıf bir ihtiyaç olduğu keşfedilmiştir: yani bu uykusuzluk periyodundan sonra yunusların daha fazla uyuyarak arayı kapatması gerekmez. Bu adaptasyonun da, üreme şansını arttırıcı bir evrimsel sürecin sonucu olduğu düşünülmektedir.
  7. Yunuslar, doymak bilmez avcılardır. Dışarıdan göründüğü ve gösterilmeye çalışıldığı gibi sevimli ve oyuncu otçullar falan değildirler. Sıradan bir etçil avcıdırlar ve besin zincirinin oldukça üst basamaklarındadırlar. Gruplar halinde avlanırlar ve çok zekice stratejilerle avlarını neredeyse asla kaçırmazlar.
  8. Yunuslar diğer türlere amaçsız ve eğlencesine saldırılar gerçekleştirebilirler. Evet, oyun oynamayı çok severler ve inanılmaz sevimli hayvanlardır. Ancak bazı araştırmalar çok ilginç sonuçlar ortaya koymuştur: yunuslar, yakalayabildikleri köpekbalığı yavruları ile insanların "voleybol" oyununa benzer bir oyun oynamaktadırlar. Bu oyun sırasında genelde köpekbalığı yavruları yaralar almakta ve hatta ölebilmektedirler. Bu, adeta yunusların avcılarının yavrularını kullanarak onlara bir "ültimatom" vermesi gibidir.
  9. Yunuslarda çok sayıda cinsel yolla bulaşan hastalık bulunur. Bunlar neyse ki kara hayvanlarına bulaşmazlar; ancak denizel hayvanların korkulu rüyasıdırlar. Üstelik yunusların önüne gelen herhangi bir canlıya ve cisme tecavüz edebildiği gerçeği düşünülürse, bu hastalıkların ne kadar kolay yayılabileceğini görmek mümkündür. Zaten muhtemelen bu hastalıkların yunuslarda toplanmasının ana nedeni de, bitmek bilmeyen cinsel arzularıdır.
  10. "Katil balina" dediğimiz canlı, bir yunustur. Belki de yunusların "melekliğine" leke koymamak adına yapılan bu kelime oyunu, onlar hakkındaki imajı korumak için neler yapılabileceğinin güzel bir göstergesidir. "Balinalar da sevimlidir, ancak gerektiğinde katil olabilirler... Yunuslarsa asla!" Hoş, katil balinalar olarak bilinen yunuslar da, isimleri kadar "katil" değildirler; bu insanın bir yakıştırmasıdır. Ancak bu canlının bir yunus olduğunu hatırlayınız.
submitted by gigadiggahad to kopyamakarna [link] [comments]


2021.09.22 12:42 thisusernameworksXD Tis the popes cake day

Tis the popes cake day submitted by thisusernameworksXD to Dirtmanworship [link] [comments]


2021.09.22 12:42 sanfran54 Kate Earl - One Woman Army

Kate Earl - One Woman Army submitted by sanfran54 to TheTikiHut [link] [comments]


2021.09.22 12:42 Tessia0710 Where to read The National Sweetheart Livestreamer Is A Pro! - Chapter 34 - I heard Nx bought Korean reinforcements online for free!!

Where to read The National Sweetheart Livestreamer Is A Pro! - Chapter 34 - I heard Nx bought Korean reinforcements online for free!! submitted by Tessia0710 to Octopii_Novels [link] [comments]


2021.09.22 12:42 wloglobal This shows why the way XupermasK is selling their products in "drops" and not allowing customers to place orders is so dumb. Are they intentionally creating a black market on eBay where their masks sell for more than double the already very high $300 price?

This shows why the way XupermasK is selling their products in submitted by wloglobal to XUPERMASK [link] [comments]


2021.09.22 12:42 gravelld Desktop app updated - 0.1.3

Desktop app updated - 0.1.3 submitted by gravelld to Astiga [link] [comments]


2021.09.22 12:42 Trashypaperflake He's precious :')

He's precious :') submitted by Trashypaperflake to LittleNightmares [link] [comments]


2021.09.22 12:42 gettingbetterthanbe4 What is the craziest display of wealth you’ve ever seen?

submitted by gettingbetterthanbe4 to AskReddit [link] [comments]


2021.09.22 12:42 chwastox Logitech X56 and airplane potentiometers

I've X56 throttle which has two potentiometer knobs. I would like to use them to control my panel and cockpit brightness. Is it possible?
submitted by chwastox to MicrosoftFlightSim [link] [comments]


2021.09.22 12:42 Kingshrimp4 Would you read it if there was a gender swap spin off manga/chapter or some thing

submitted by Kingshrimp4 to CitrusManga [link] [comments]


2021.09.22 12:42 GAA123 Aiken Promotions apply for two concerts at Croke Park in September 2022

Aiken Promotions apply for two concerts at Croke Park in September 2022 submitted by GAA123 to ireland [link] [comments]


2021.09.22 12:42 Cysioland Uznali nasz język w Dolinie Śmierci

Uznali nasz język w Dolinie Śmierci submitted by Cysioland to UznaliNas [link] [comments]


2021.09.22 12:42 Ashty1337 We just released our game Fire and Flame on itch.io for free! The game was made within a student project, if you have the time play it and give us some feedback, thanks!

We just released our game Fire and Flame on itch.io for free! The game was made within a student project, if you have the time play it and give us some feedback, thanks! submitted by Ashty1337 to GetMoreViewsYT [link] [comments]


2021.09.22 12:42 Pigeniusz [HELP] Someone for the love of god please help me understamd this poem by Oliver Goldsmith

I've been trying to figure it out for a while and it keeps me up at night, there's no commentary on this poem online as far as I know.
THE CLOWN'S REPLY
JOHN TROTT was desired by two witty peers To tell them the reason why asses had ears? 'An't please you,' quoth John, 'I'm not given to letters, Nor dare I pretend to know more than my betters; Howe'er, from this time I shall ne'er see your graces, As I hope to be saved! without thinking on asses.'
submitted by Pigeniusz to Poetry [link] [comments]


2021.09.22 12:42 absolutehysterical Johnson's 6 children

Given the personal attacks on Diane Abbott and Jeremy Corbyn, nothing has said more about the state of media in Britain than the radio silence on Johnson's 6 children.
After years of no comment and refusing to ask questions about it, we get a small "mid page" article yesterday saying he has 6. Nothing about his relationship with them, their Mothers or whether he's paying child support. Nothing about when they were born, whether he was in other relationships at that time.
Do I give a shit? Yes.
I'm not particularly interested in politician's family affairs but there has never been a PM who's had complete radio silence on their family life. It's always been a matter of public interest. Its frankly bizarre and quite sinister that the neo-lib press as well as the far right press have imposed a black out on this.
Sexual health is also a matter for Government policy and the fact this motherfucker doesn't seem to know what a condom is should be up for public debate.
submitted by absolutehysterical to GreenAndPleasant [link] [comments]


2021.09.22 12:42 prawnbiryani 💗☁🍦🌸🧁🤍🦩

💗☁🍦🌸🧁🤍🦩 submitted by prawnbiryani to 11hr11min [link] [comments]


2021.09.22 12:42 theSearch4Truth This is utter HERESY I say! BLASPHEMY of the highest order! SHUN THE NON BELIEVERS.

submitted by theSearch4Truth to ChurchOfCOVID [link] [comments]


2021.09.22 12:42 Interesting_Mud_4557 Earn Rewards in #Bitcoin with $BME - Low MC - Unique Projects Coming - CMC - CG - lot of Features

🟢 $BME token is now available on Pancakeswap😍.
✅ Listed in Coin Market Cap ✅Listed in CoinGecko
🔷 People starting to receive their BTC rewards in their wallets as promised🚀.
BE AN EARLY INVESTOR 🚻:
🔷 Do not miss your chance of having BME token and enjoying the rewards NOW🚀 IT IS BME TIME😍
◾️ HERE IS EVERYTHING YOU NEED TO KNOW ABOUT BME TOKEN PROJECT:
✅ A TECHNICAL AND FINANCIAL TOKEN THAT ENABLES INVESTORS TO EARN THEIR RETURNS FROM PROFITS DIRECTLY AND WITH NO INTERFERENCE OF ANYONE
🚀 IT RELIES ON THE SMART CONTRACT MECHANISM THAT AUTOMATICALLY DISTRIBUTES THE RETURNS FROM BITCOIN AND BME TOKEN
👌🏻 THIS MAKES IT CLOSE TO THE COMMUNITY AND FULFILLS THE INVESTORS’ AMBITION AND MAKES THEM SAFE FROM RISK OR FEAR
🔍AS WELL AS EMBRACING A NEW EASY-TO-USE TOOL THAT CONTRIBUTES TO SCAN AND CHECK THE NEW CURRENCY CONTRACTS AND PORTFOLIOS .
🔄 BITCOCYCLE HAS BEEN INVENTED BY THE BME TEAM, TO REPLACE THE OLD AND TRADITIONAL STACKING MODEL WHERE YOU DON'T HAVE TO LOCK A SPECIFIC AMOUNT IF NOT ALL OF YOUR TOKENS FOR A LONG PERIOD TO GET THE DESIRED AMOUNT OF RETURNS. BITCOCYCLE IS A SEASONAL PROGRAM WITH MULTI CYCLES THAT TACKLES THE DAILY TRADING VOLUME. THIS LEADS TO AN INCREASE IN THE VOLUME OF THE BTC REWARDING MECHANISM.
⚠️ DAILY RETURNS :
🟢 [10%] OF BTC FOR HOLDERS
🔰 AUTO PROTECT ANTI-WHALE & ANTI-DUMP SYSTEMS WERE IMPLEMENTED ON THE CONTRACT.
🔥 AUTO BURN IMPLEMENTED TO BURN 3.5% OF BUY/SELL TRANSACTIONS.
⚠️ LINKS:
🔷 Contract: 0x55ba256ebb02c679aedb5c53590708e6a2afe336
🔷 Buy Now: https://pancakeswap.finance/swap?outputCurrency=0x55ba256ebb02c679aedb5c53590708e6a2afe336
🔷 Renounced Ownership: https://bscscan.com/token/0x55ba256ebb02c679aedb5c53590708e6a2afe336#readContract
🔐 Liquidty locked:https://deeplock.io/lock/0xdf3d7cde230e45248beef089b27adc2c01cb9cf7
submitted by Interesting_Mud_4557 to CryptoMarsShots [link] [comments]


2021.09.22 12:42 rasoman *sad f2p noises*

*sad f2p noises* submitted by rasoman to CallOfDutyMobile [link] [comments]


2021.09.22 12:42 Mavout Savage Echos Help

Hey im relatively new in the hobby and i just cant understand the "Savage Echos" Rule.
Its says while the unit Fights it has 1 additional attack.
Does that mean i have 1 additional Attack when i attack a unit in mele and/or when i defend from it?
submitted by Mavout to BloodAngels [link] [comments]


2021.09.22 12:42 misteroblongkilm The amount of people who believe Melissa Lee and her documentary bullshit is surprising.

🤦‍♀️
submitted by misteroblongkilm to amcstock [link] [comments]


2021.09.22 12:42 a201kt Hosting Uxie. Adding up to 10.

Shuttling only, I won't join the battle. I'll be leaving to start new sessions. If the raid fails, leave a message here. Good luck! 9332 0869 5597
submitted by a201kt to PokemonGoFriends [link] [comments]


2021.09.22 12:42 scorpionscorpion24 What cookbook has the best baking recipes (mostly sweet baking goods, but it doesn’t matter if there’s savory ones included) according to you?

It would be great if it’s somewhat beginner friendly, and includes a lot of different cake recipes!
submitted by scorpionscorpion24 to Baking [link] [comments]


2021.09.22 12:42 ProfesorUrano ¿Algún chat de aficionados al Espacio?

submitted by ProfesorUrano to fisica [link] [comments]


http://bc-osnova.ru